W obecnej chwili trwają ostatnie przygotowania i odbiory przed przekazaniem placówki do użytkowania. Jest to najszybciej zbudowany żłobek oraz najnowocześniejszy przy kosztach niższych niż inwestycje standardowe.