Wśród naszych projektów znajdują się również koncepcje nowych jednostek edukacyjnych.